zde se nacházíte:
Úvod > Obchod > Schmidt > SCHMIDT®SmartGuard, SCHMIDT®SmartGate

SCHMIDT®SmartGuard, SCHMIDT®SmartGate

Ergonomická ruční pracoviště se schválenou bezpečností ES a s typovou zkouškou TÜV

Ruční pracoviště jsou dodávána připravená k provozu s certifikovanou bezpečnostní technologií a příslušnými ovládacími prvky. V závislosti na požadavcích zákazníka mohou být pracoviště vybavena těmito bezpečnostními koncepcemi:

SCHMIDT® SmartGuard ochranný elektrický kryt pro TorquePress 520 a ServoPress 405 až 420
SCHMIDT® SmartGate ochranný kryt s automatickými elektrickými dveřmi 
                                          

SCHMIDT® SmartGate
Kratší procesní doby a vyšší bezpečnostní standardy

SmartGate je ochranný kryt s automatickými dveřmi. Přístup do procesního prostoru je realizován dvěma transparentními, horizontálně vedenými dveřními prvky. Hlavní přednosti SmartGate oproti jiným bezpečnostním koncepcím, jako jsou systémy světelných závor nebo dvouruční systémy, je výrazné zvýšení ergonomie a efektivity díky zmenšení požadovaných bezpečnostních vzdáleností a vynikající přístupnosti procesního prostoru. SmartGate nastavuje nová měřítka v oblasti bezpečnosti tím, že procesní prostor je kompletně uzavřený, a tak je kompletně vyloučen nechtěný zásah ze strany třetích osob. Díky ochraně před odlétajícími částmi nebo odprýskáváním se SmartGate hodí zejména pro procesy s nebezpečím tvoření úlomků. Při navrhování SmartGate se vědomě dbalo na to, aby všechny povrchy bylo možné co nejjednodušeji čistit a aby nevznikaly prostory, v nichž se mohou usazovat zbytky nebo částice. Díky tomu bylo možné splnit vysoké požadavky na čistotu, jak jsou vyžadovány například v aplikacích pro lékařskou techniku.

 

Vlastnosti:
- ochrana pracovního prostoru před nechtěným zásahem
- ochrana před odlétávajícími částmi
- viditelný pracovní prostor
- optimalizace bezpečnostních vzdáleností od uzavřeného nebezpečného prostoru
- zohlednění požadavků na zajištění kvality (nesprávné chování)
- optimalizace dob cyklů a procesů díky nastavitelné rychlosti  otevírání a zavírání a šířce otevření
- velmi dobrá energetická bilance díky lineárnímu pohonu motoru
- typová zkouška

 

 

SCHMIDT® SmartGuard
Inteligentní bezpečnostní koncepce pro lisy ServoPress a TorquePress

Transparentní poklop kompletně obklopuje pracovní prostor během lisování, čímž jsou obsluha a třetí osoby účinně chráněny před zásahem do nebezpečného prostoru a před případnými odmrštěnými částmi nebo úlomky. Díky minimalizovaným vzdálenostem od pracovního prostoru lze výrazně zvýšit ergonomii a efektivitu pracovních procesů. Vysoká dynamika NC řízeného ochranného poklopu a jeho variabilní polohovatelnost a rychlost pojíždění optimalizují pracovní cyklus. Nebezpečí přiskřípnutí zavírajícím se ochranným poklopem je konstrukčně vyloučeno.

Vlastnosti:
- ochrana pracovního prostoru před nechtěným zásahem
- ochrana před odlétávajícími částmi
- viditelný pracovní prostor
- optimalizace bezpečnostních vzdáleností od uzavřeného nebezpečného prostoru
- zohlednění požadavků na zajištění kvality (nesprávné chování)
- optimalizace dob cyklů a procesů díky nastavitelné rychlosti otevírání a zavírání (< 2 s) a výšce otevření
- velmi dobrá energetická bilance díky lineárnímu pohonu motoru
- typová zkouška
- možnost antistatického provedení (ESD)