zde se nacházíte:
Úvod > Novinky > SCHMIDT ® TorquePress - Lisovací moduly s torzním motorem

SCHMIDT ® TorquePress - Lisovací moduly s torzním motorem

Vysoká dynamika, kompaktní provedení, maximální síla při nízkých otáčkách

Velmi vysoký točivý moment lisu SCHMIDT® TorquePress  umožňuje velmi vysoké síly bez dodatečných mechanických převodů.

Výrazně vyšší stálost otáček v porovnání s běžnými pohony má za následek odpovídající vyšší strojní přesnost.

Ve srovnání s elektromotorickými vřetenovými lisy má SCHMIDT® TorquePress podstatně nižší vlastní moment setrvačnosti a tudíž vysokou dynamiku. Z tohoto důvodu je  i doba rozběhu z klidu na pracovní otáčky velmi krátká.

Hladina hluku zůstává při všech stavech zatížení na obdivuhodně nízké úrovni.

Ideální komponenta pro automatizaci

Lisovací systém SCHMIDT® TorquePress poháněný zcela nově vyvinutým torzním motorem je perfektní lisovací komponenta pro rychlé a vysoce přesné pojíždění a polohování. Nová pohonná technologie umožňuje vysoké lisovací síly a současně nízké momenty setrvačnosti, které výrazně zvyšují přesnost lisovací síly a polohování. Tak lze v automatizačních řešeních dosáhnout výrazného zlepšení v kvalitě a efektivitě.

Inovativní pohon s vysokou dynamikou

Vysoká dynamika, nízký moment setrvačnosti
Ve srovnání se servomotory a převodovými motory mají torzní motory podstatně nižší vlastní moment setrvačnosti a tudíž vysokou dynamiku. Doba rozběhu ze zastavení na pracovní otáčky činí pouze cca 100 ms.

Stabilně vysoký točivý moment
Díky dimenzování torzního motoru s vysokým počtem jader se maximální točivý moment dosáhne již při nízkých otáčkách.

Vysoká stálost otáček
Je vyšší přibližně o faktor 10 než u běžných elektrických pohonů - výsledkem je adekvátně vyšší přesnost stroje

Snadná integrace

Kompaktní a úsporný
SCHMIDT ® TorquePress  lze integrovat do automatizačních řešení velmi úsporným způsobem a kombinovat s dalšími automatizačními komponenty.  

Plně integrované snímání procesních dat
Měření síly a dráhy pomocí absolutního systému měření dráhy je realizováno přímo na beranu s rozlišením 0,1 µm. Díky absenci převodovky a jiných mechanických převodových komponentů je konstrukce téměř bez vůle, která společně s nízkou vlastní setrvačností systému vyhovuje nejvyšším nárokům na přesnost.

 

 

SCHMIDT® TorquePress 520

S lisovací silou do 20 kN

 Extrémě „štíhlá“ konstrukce

20 kN max. síla F při zatížení S3 25 % (max. 20 sec)

10 kN síla F při 100 % zatížení

250 mm zdvih beranu

< 0,1 µm rozlišení regulace pohonu

260 mm/s rychlost beranu (max.)

Kuličkový šroubový pohon

1/1 převodový poměr

SCHMIDT® TorquePress 560

S lisovací silou do 100 kN

Ventilátor s regulací teploty, bezúdržbový a s kontrolními funkcemi

Patentované sloupkové vedení, pojistka proti přetížení

■  Integrovaný energetický management 

- Stroj má elektrickou rekuperační jednotku s kondenzátory, které se nabíjejí při každém brzdění pohybu beranu lisu

 (srovnatelné s rekuperací energie při brzdění elektro-mobilu).

- Uloženou energii lze znovu použít jako dodatečný zdroj pohonu pro další lisovací cyklus.

100 kN síla F max. při zatížení S3 25 % (max. 20 sec)

50 kN síla F při 100 % zatížení

300 mm zdvih beranu

< 0,1 µm rozlišení regulace pohonu

200 mm/s rychlost beranu (max.)

Planetově válečkový závitový pohon

1/1 převodový poměr

 Vlastnosti

Řízení procesů
■ Dráhové odměřování je umístěno přímo na beranu, což vede k maximálně vysoké přesnosti a opakovatelnosti.
■ Absolutní měřicí systém – není nutná reference lisu v nulovém konstrukčním bodě modulu.
■ Vysoce přesná detekce lisovací síly díky přímému zavedení síly do senzorů 

Inteligentní kompenzace
■ Započítáním individuálních tolerančních odchylek lisovaných dílů
■ Systémovou elasticitou (kompenzace ohybu zástavby lisu) 

Precizní a robustní mechanická konstrukce
■ Přímo poháněná vřetenová matice, bez dodatečných převodů
■ Integrovaný automatický systém mazání vřetene
■ Plné zatížení po celý zdvih beranu  

Vyhodnocení v reálném čase
■ Prostřednictvím reakce na procesní a kvalitativní data
■ Bez omezení způsobeným pomalým přenosem procesních dat
■ Okamžitá dostupnost SPC dat

Okamžitá provozuschopnost systému
■ Standartní lisovací programy vyžadují pouze zadání pozice a rychlosti
■ Systém se parametrizuje automaticky