zde se nacházíte:
Index EN > Products > Schmidt > Nová generace SCHMIDT®ServoPress 6xx a SCHMIDT®PressControl 700/7000

Nová generace SCHMIDT®ServoPress 6xx a SCHMIDT®PressControl 700/7000

Komplexní řešení pro vaše montážní pracoviště

Schmidt Technology představuje zcela novou generaci servolisů ServoPress 6xx a řidicích systémů PressControl 700/7000.
Nové moduly ServoPress se vyznačují kompaktními rozměry s vyšší odolností a ve spojení s inovativním integrovaným řídicím systémem PressControl představují komplexní řešení pro efektivní montáž. Splňují nejnáročnější požadavky pro použití jako „samostatná“ pracoviště i v automatizovaných výrobních linkách. 

 

SCHMIDT® ServoPress 6xx

Menší, lehčí, odolnější
Moduly s lisovacími silami od 15N do 250 kN

 Kompaktní rozměry
 Odolný funkční mechanismus
 Přesnější díky integrovanému absolutnímu měřicímu systému přímo na beranu lisu
 Nenáročný na servis

Nová generace servolisů SCHMIDT®ServoPress přináší řadu zlepšení. Zde jsou její hlavní přednosti ve srovnání se staršími modely:

Řídicí elektronika modulu

Řídicí elektronika modulu byla přesunuta do rozvaděče zařízení. Tím bylo dosaženo těchto zlepšení:
  Výrazné omezení zahřívání modulu, a tím zvýšení životnosti komponentů
  Snížení nežádoucích vibrací pro řídicí elektroniku modulu

Zástavba modulu
Přesunutím řídicí elektroniky modulu do rozvaděče zařízení, bylo dosaženo zmenšení zástavbové velikosti modulu. To přináší širší použití modulů obzvláště pro automatizovaná pracoviště.

Systém měření dráhy
Přechodem na absolutní měřicí systém v kombinaci s plnou integrací a novou pozicí měřicího systému ve spodním prostoru beranu lisu bylo dosaženo:
  Lepší kompenzace mechanických deformací dílů v důsledku působení síly lisu
  V případě kolísání okolní teploty omezení vlivu na délkovou roztažnost použitých materiálů
  Eliminace případných tolerančních odchylek stoupání vřetene při výrobě
  Absolutní měřící systém dále umožnil odstranění koncových polohových spínačů, a tím zvýšil spolehlivost celého systému.
  Schopnost rozlišení snímání dráhy od 0,1 μm přináší precizní předpoklady pro přesnou regulaci frekvenčního měniče.

Přechodem na absolutní měřicí systém není nadále nutná reference lisu v nulovém konstrukčním bodě modulu (zamezení havárii v případě reference lisu s připojeným nástrojem, jehož zástavba obklopuje beran).

Tárování váhy připojeného nástroje probíhá v aktuální poloze beranu (započtení offsetu).

Pohon
Díky dimenzování torzního motoru s vysokým počtem jader se maximální točivý moment dosáhne již při nízkých otáčkách.

Beran

Zvětšením průměru beranu lisu bylo dosaženo jeho vyšší odolnosti a tuhosti. Přesné zajištění beranu proti přetočení v rozsahu ± 1 úhlové minuty eliminuje v mnoha případech nutnost využití nákladného použití vodících sloupků v nástroji.

Chlazení
Nová generace ServoPress 6XX je vybavena vysoce výkonným ventilátorem řízeným teplotou s monitorovanou funkcí. Přínosem je:
  Přizpůsobení hladiny hluku ve spojení s dostatečnou výkonovou rezervou i při velkém pracovním zatížení modulu
  Inteligentní odvod tepla z prostoru pohonu a vřetene zajišťuje efektivní a bezúdržbové chlazení (až o 20 kelvinů menší tvorba tepla), a tím i delší životnost systému.

Údržba
Snadná údržba modulu díky automatickému mazání vřetene a ukládání použitého maziva v depu odpadního tuku.
  

Opotřebení
Nově vyvinutá elektronická bezúdržbová bezpečnostní technologie dle PLe pro ruční pracoviště upouští od nutnosti použití mechanických bezpečnostních komponent, jako jsou přídržná brzda a stykače. Výskyty poruch v důsledku mechanického opotřebení se tím výrazně omezují.

Jistota pro budoucnost
Systém ServoPress 6XX díky perfektní spolupráci s novou generací řídicích jednotek PressControl 7000 a 700 přes průmyslovou sběrnici EtherCAT
přináší efektivní řešení v oblasti datově náročných a složitých prostředí, jako je Průmysl 4.0.
 

Přenos dat
Nové procesní měření dat pomocí rozhranní EtherCAT přináší až 10x rychlejší výměnu dat s řídicím systémem, tím i kratší reakční čas na zpracování procesních výsledků v reálném čase.

Technická data
Technická data všech lisovacích modulů naleznete v tabulce na konci stránky.

SCHMIDT® PressControl 700/7000
Rychlejší, přehlednější, progresivní a současně kompaktní!

Nová řada SCHMIDT®PressControl 700 představuje budoucnost řídicích systémů. Vedle přesných montážních úkolů umožňuje stále důležitější rychlé vyhodnocování rozsáhlých procesních dat a jejich obousměrnou výměnu. Níže uvádíme přednosti nové generace řídících systémů ve srovnání s předchozími modely.

PressControl 700
Řídicí systém splňuje všechny předpoklady pro rychlé zpracování velkých objemů dat. Komunikuje v reálném čase s procesními komponentami prostřednictvím výkonné a rychlé průmyslové sběrnice EtherCAT s přenosovou rychlostí 100 Mb/s a rychlostí 0,5 ms (až 10x rychlejší než u předchozího modelu). Komunikace s dalšími standardně používanými průmyslovými sběrnicemi je umožněn pomocí volitelného přechodového modulu.

Přes ethernetové rozhraní komunikuje řídicí systém s nadřazenými systémy MES a s externími počítači. Dále také se softwarem PRC DataBase a PRC FileXchange.

Použití pro ruční pracoviště:

 

Uživatelské rozhraní 
  10 "Multi-Touch" Display
  uživatelské a nastavovací funkce formou "Drag & Drop"
  kompaktní zobrazení celého procesu v základním náhledu
  individuální nastavení velikosti procesních oken (funkce "Splitter")