zde se nacházíte:
Úvod > Novinky > RÖMHELD - Veletržní novinky EMO 2019

RÖMHELD - Veletržní novinky EMO 2019

ROEMHELD se na veletrhu EMO 2019 zaměřil na digitalizaci a automatizaci procesů

Upínací prvky s digitalizovaným měřením dráhy a integrovanou snímací technikou
Veletržní novinka: STARK robotické chapadlo s připojením médií a systémem nulového bodu

 

Elektrické monitorování dráhy pro upínací prvky

Za účelem digitalizace upínacích prvků vyvinul ROEMHELD kompaktní elektrické měření dráhy, které je již integrováno do řady jeho produktů. Díky tomu se dá monitorovat celý rozsah zdvihu řádově v desetinách milimetrů. V důsledku toho dokáže upínací prvek například rozeznat různé výšky obrobků. Naměřená data jsou předávána do řídicího systému vyšší úrovně.

Nové excentrické upínače do otvorů pro 5-ti stranné obrábění

Pro místo šetřící axiální upínání a polohování představuje ROEMHELD novou řadu excentrických upínačů. Díky jejich úzkému tvaru mohou být umístěny velmi blízko k hraně obrobku, excentrické uspořádání upínače navíc usnadňuje přístupnost komponentu. Excentrický upínač do otvoru může být díky svému úzkému tvaru umístěn velmi blízko k hraně obráběného dílu. 

Velikosti otvoru se dá jednoduše přizpůsobit pomocí snadno vyměnitelných upínacích pouzder, přičemž upínač zůstává ve svém přípravku. Přizpůsobitelná je také výška opěry - pro případ, že by ležely okraje otvoru hlouběji než zbývající opěrná plocha, jsou k dispozici různé výrobní velikosti. Upínače se čistí v případě potřeby foukaným vzduchem.

Více možností monitorování zajišťuje procesně bezpečnější upínaní: Je zkontrolováno, zda je obrobek upnutý nebo odepnutý, zda je správně umístěn a zda je upínací šroub nepoškozený. Proto může být upínač do otvoru použit i v automatizovaném  provozu.

Nové velikosti elektrických otočných upínačů

Vedle inovací byl rozšířením již existujících modelových řad zvětšen sortiment ROEMHELD o digitalizovanou upínací techniku. Rozšířena o dvě výrobní velikosti je tak také výrobní řada elektrických otočných upínačů pro upínaní obrobků, u kterých musí zůstat upínací body volné pro vkládání a odebírání obrobku. 

Upínací prvek je ideální pro použití v hydraulickém prostředí, v rámci automatizovaných zařízení nebo v případech, pokud má být upínací síla zachována i po odpojení od napájení.

Pneumatický otočný upínač zachovává upínací sílu i při poklesu tlaku

Pokud jsou upínací síly v rozsahu 400N dostačující, nabízí se pro upínací přípravky s automatizovaným vkládáním a odebíráním pneumatický otočný upínač s posílením upínací síly. Nový mechanický zámek zaručuje, že upínací síla zůstane při poklesu tlaku zachována. Pneumatická funkční kontrola umožňuje monitorování uvolněné polohy pístu, aby učinila vložení a odebrání upínacího přípravku bezpečnější.

Při suchém obrábění nebo mazání minimálním množstvím může být stěrač nečistot chráněn před ulpívajícími mikročásticemi přídavným stíracím kroužkem.  

STARK.connect a STARK.airtec s plně integrovanou snímací technikou

Systémy nulového bodu STARK.connect a STARK.airtec jsou vybaveny plně integrovanou snímací technikou. Ta rozlišuje mezi jednotlivými stavy upnutí „upnuto bez naváděcího čepu “, „upnuto s naváděcím čepem“ a „odepnuto“. Všechny signály jsou dále rozváděny přes PNP-výstupy do řízení PLC. Mimoto je aktuální stav upnutí zobrazen na zadní straně prvku pomocí LED diody.

Oba upínací systémy upínají a odepínají pneumaticky a vyznačují se jak kompaktní konstrukcí, tak velice krátkými upínacími a odepínacími časy, a to při současně vysokých upínacích silách. Používají se všude tam, kde mají být obrobky, přípravky, palety a strojní prvky bezpečně, rychle, automaticky a reprodukovatelně spojovány s obráběcími stroji, roboty a manipulátory.

STARK.connect a STARK.airtec jsou extrémně robustní a vhodné i pro prostředí se svařovacími roboty, například pro flexibilní a automatizovanou výrobu v karosárnách.

STARK.connect s aktivním přítlakem a vyrovnáváním

STARK.connect se vyznačuje plovoucím upevněním s aktivním přítlakem, které garantuje optimální pracovní plochu obrobku. Jeho speciální konstrukce umožňuje šikmé zatažení a vysunutí naváděcího čepu. Při změnách na obrobku, například vlivem teplotních změn, může mechanismus uhýbat do strany.

Vyrovnávacím mechanismem může STARK.connect kompenzovat chyby polohy až do 1,5 mm. Naváděcí čep je vtažen automaticky a s vysokou silou. Během půl sekundy je systém mechanicky a samosvorně pomocí pružiny upnut a pneumaticky upevněn. 

STARK.airtec – Alternativa bez aktivního přítlaku

Pro aplikace, při kterých není třeba aktivní přítlak, se nabízí STARK.airtec, který je rovněž vybaven elektronickým monitorováním. Systém nabízí přídržnou sílu ve výši 20kN a velmi krátké doby upínání a uvolňování od 0,2 s. Také STARK.airtec je vyhotoven vyloženě robustně a v provozu může být bez údržby po dobu nejméně 2 milionů upínacích cyklů.

Robotické chapadlo s připojením médií a systémem nulového bodu

Nové robotické chapadlo s vlastím připojením médií a vhodným systémem nulového bodu umožňuje automatizovanou výměnu palet také na strojích bez vlastního připojení médií.

Pro upínací a odepínací operace potřebná hydraulika, pneumatika a elektrika je dodávána přes vícenásobnou spojku integrovanou na chapadle. Proto je tato inovace jednoduše vhodná jako dodatečné vybavení.